GDPR

Svěřená osobní data nebudeme bez souhlasu jakkoliv poskytovat třetí osobě. Nepoužijeme svěřená osobní data ke komerční nabídce. Zároveň se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.


Dále prohlašujeme, že vše týkající se zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem čn. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů po 25.5.2018.


Ujednání o zpracování osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů


Uzavřeli jsme smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:


  a) Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracovávají se pouze údaje nutné pro komunikaci se zákazníky a vyřízení objednávky - jméno, příjmení, adresa, adresa doručení, telefonní číslo, emailová adresa a případně DIČ a IČ.
  b) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Uvedené údaje je povinen uvádět správně a pravdivě.
  c) Kontaktní údaje budou zpřístupněny pouze doručovatelům zboží (pošta, PPL, DPD), a to pouze v rozsahu zabezpečujícím bezproblémové doručení zboží (adresa, telefonní číslo, email). Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě.
  d) Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické i písemné podobě po dobu neurčitou.
  • Tímto se zavazujeme, že svěřená osobní data nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytována třetí osobě.
  • Současně se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka vymažeme jeho osobní data ze své databáze i bez udání důvodu.